Home » Tin tức » Đàm luận

MỘT BÀI THƠ ĐỘC ĐÁO CỦA NGÔ THÌ NHẬM

TUEsday - 07/01/2014 22:30
Ngô Thì Nhậm (1746 1803) để lại khá nhiều sáng tác, đặc biệt về thơ. Theo các tài liệu hiện có, ông để lại 7 tập với 592 bài thơ(1). Thời đại mà Ngô Thì Nhậm sống là thời đại phát triển rực rõ của văn thơ chữ Nôm. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa tìm được bài thơ chữ Nôm nào của ông.


Ngô Thì Nhậm (1746 1803) để lại khá nhiều sáng tác, đặc biệt về thơ. Theo các tài liệu hiện có, ông để lại 7 tập với 592 bài thơ(1). Thời đại mà Ngô Thì Nhậm sống là thời đại phát triển rực rõ của văn thơ chữ Nôm. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa tìm được bài thơ chữ Nôm nào của ông.
Trong số gần 600 bài thơ của Ngô Thì Nhậm, có một bài thơ thất ngôn bát cú bằng chữ Hán, rất độc đáo, viết theo lối “thủ vĩ ngâm” (đọc xuôi đọc ngược đều được). Bài thơ đọc xuôi là thơ chữ Hán, khi đọc ngược lại là thơ Nôm. Xin giới thiệu bạn đọc bài thơ đó:
Phiên âm:
TỐNG CAO BẰNG ĐỐC ĐỒNG
Viên lâm thú chiếm lợi danh trường
Thích hứng du nhiên tự điểm trang,
Tiên các thí cầu triền nhật vựng
Cẩm thành phô ngọc ánh hoa đường
Thiền cơ tỉnh hát nghi chung lãng.
Nhạc khúc truyền ca đối nguyệt xoang.
Liên nhiễm bích ti phu lục liễu
Viên lâm thú chiếm lợi danh trường.

Dịch nghĩa
TIỄN QUAN ĐỐC ĐỒNG CAO BẰNG(2)
Thú vui vườn rừng đã chiếm lĩnh cả trường danh lợi
Hứng thú lâng lâng, tự nó điểm trang cho cuộc sống.
Gác tiên thử tung cầu, vấn vương vầng nhật,
Thành gấm phô vẻ ngọc, dọi ánh đường hoa,
Cơ thiền bừng thức tỉnh, đúng khi hồi chuông lanh lảnh,
Khúc nhạc truyền lời ca trước vầng trăng sáng dặt dìu
Sen nhuốm tơ biếc, liễu trải màu xanh,
Thú vui vườn rừng đã chiếm lĩnh cả trường danh lợi.

Bài thơ Nôm đọc là:
Trường danh lợi chiếm thú lâm viên,
Liễu lục pha tơ biếc nhuốm liền
Xoang nguyệt đối ca truyền khúc nhạc
Lắng chuông nghe hát tỉnh cơ thiền
Đường hoa ánh ngọc phô thành gấm.
Vầng nhật giỡn cầu, thử gác tiên
Trang điểm tự nhiên dầu hứng thích
Trường danh lợi chiếm thú lâm viên.

Nguyễn Thị Phương

CHÚ THÍCH

(1) Xem phần giới thiệu văn bản trong bản thảo Thơ văn Ngô Thì Nhậm tập II, Bản đánh máy, Thư viện Viện NC Hán Nôm, ký hiệu D.498.
(2) Bản dịch xem Thơ văn Ngô Thì Nhậm, tập Bút hải trùng đàm, Bài số 11, Bản thảo đã dẫn.
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh