Home » Tin tức » Góc thư giãn

THỔI

TUEsday - 27/08/2019 11:04
Thơ Ban Luu


Thổi được giá điện, giá xăng...
Thì ông thổi lốp xe tăng, ngán gì.
Từ vụ "thu giá" trở đi,
"Cải cách tiếng Việt" gì gì nữa cơ.
Quên trẻ nhỏ mười mấy giờ, 
Cướp đi sinh mạng trẻ thơ, não lòng. 
Vụ nữ cảnh sát... Vừa xong, 
Y như là một con khùng, con điên.
Chắc là nó rất có quyền, 
Cào l... ăn vạ, như điên...giữa giời. 
Phạt hai trăm bạc, thế thôi!
Dân thường thì... có đi đời nhà ma.
Không ai dám xít đến bà,
Chắc cũng là hệ con cha, mới liều. 
Công bằng, học lấy mà yêu, 
Ngẫm xem cả đến những điều trái ngang. 
Lão khùng thổi lốp xe tăng, 
Hỏi xem lão muốn công bằng thế nhân? 
Chuyện xa rồi đến chuyện gần, 
Ví như ngắm dải phù vân, mà cười. 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh