Home » Tin tức » Thơ

BÊN ĐỀN BÀ KIỆU

TUEsday - 10/10/2017 23:16
BÊN ĐỀN BÀ KIỆU

BÊN ĐỀN BÀ KIỆU

BÊN ĐỀN BÀ KIỆU

             
  Hoàng Diệp

Mãi chảy xuôi thời gian
Đồng hồ thì đếm ngược
Bên trái bom ba càng
Muốn lao về phía trước.

Nét chữ kín trời xanh
Lòng hồ Gươm cạn mực
Tô Thê Húc Thêm son
Liễu ven hồ... Vẫn mướt.

 
Thấp thoáng hồn quốc ngữ*
Bên lư trầm tỏa hương
Thấy bóng đoàn cảm tử 
Tràn qua khắp phố phường.

Đền thiêng mưa xuân bay
Ngừơi bên người :Cầu ước
Có tiếng trẻ đâu đây...
Ơ! Đồng hồ đếm ngược.


 

Author: Hoàng Diệp

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh