Home » Tin tức » Thơ

ĐÊM THÀNH SƠN

TUEsday - 25/03/2014 22:32
ĐÊM THÀNH SƠN

ĐÊM THÀNH SƠN

     
  ĐÊM THÀNH SƠN

                     
          Quý Tháp

Ba Vì ngủ giữa màn mây
Tích Giang sương khói giăng đầy vấn vương
Phố Hàng thiêm thiếp trong sương
Thành sơn in bóng mặt gương chiến hào
Vẳng trong tiếng gió xôn xao
Quân reo dậy đất gươm đao lóa trời
Khí thiêng dồn tự bao đời
Hạt u linh kết tự thời hồng hoang.


 

Author: Quý Tháp

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh