Home » Tin tức » Thơ

LAN MAN LỤC BÁT

TUEsday - 25/02/2014 22:05
LAN MAN LỤC BÁT

LAN MAN LỤC BÁT


LAN MAN LỤC BÁT

               Nguyễn Địch Long
Lan man lục bát khỏa buồn
Nào ai đem lửa hoàng hôn đốt mình
 
Lênh đênh giữa cõi không cùng
Vô duyên nguời mãi lạnh lùng đa mang
Giang hồ kiếp dọc Bắc Nam
Mặc ai nhặt cát dã tràng về xe
Kẻ đi ấm lạnh đông hè
Nguời ngồi dốc chén tàn be không đầy
Thương đời muợn tỉnh làm say
Không dưng uống cạn đắng cay giải sầu?
Ve buồn lột xác về đâu
Còn van vỉ nắng đốt mầu hoàng hôn?

 
23 - 11 - 2011
 

Author: Nguyễn Địch Long

Source: Xứ Đoài - Nxb Thời đại - 2013

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh