Home » Tin tức » Thơ

MẮC NỢ THÀNH NAM

TUEsday - 24/03/2015 12:15
MẮC NỢ THÀNH NAM

MẮC NỢ THÀNH NAM

           MẮC NỢ THÀNH NAM

                               Đào Trọng

Trách người sao chẳng đợi nhau
Để ta lẻ bóng bên cầu Đò Quan
Quay về giữa buổi chợ tan
Đò Chè* một chiếc thuyền nan tròng trành
Em giờ không thắt lưng xanh
Câu ca xưa đã hóa thành ca dao
Mình chưa lên ngọn sông Đào*
Xuống mom sông Vị* làm sao tỏ tường
Mưa chiều giọt giận , giọt thương
Lây phây ngọn cỏ con đường bờ đê
Người đi lạc bến sông quê
Ta đành mắc nợ lối về Thành Nam


*Đò Chè,sông Vị Hoàng và sông Đào
thuộc Nam Định

Author: Đào Trọng

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc