Home » Tin tức » Thơ

NẶNG ĐÁ ĐEO

WEDnesday - 11/02/2015 21:56
Chùa Quán Sứ

Chùa Quán Sứ

           NẶNG ĐÁ ĐEO
 
         Họa nguyên vận bài
"Thăm chùa Quán Sứ" của Hồ Xuân Hương
 
Chúa dấu vua yêu cái tẻo teo
Hỏi chi sư tiểu đáo nơi neo
Sắc không nặng nghiệp nên đành tụng
Tràng hạt quàng duyên phải cố đeo
Cực lạc lửa hương theo đuổi mãi
Thiền môn chuông mõ kệ thây rêu
Niết bàn lắm nhẽ trơ đầu trọc
Lắt léo đường tu nặng đá đeo.

Vương Duy Miên

Author: Vương Duy Miên

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc