Home » Tin tức » Thơ

NHỚ!

THUrsday - 18/04/2019 10:41
!

!

Thơ: Hải Minh

Không lúc nào tôi không nhớ em
Nỗi nhớ không tên, ngày đêm dai dẳng
Bao nhiêu lần tôi gào lên 
tự thắng!
Rồi lại thua
rồi lại nhớ nhiều hơn
Vợ tôi hiền, xinh... tôi cũng chẳng cô đơn
Sao lại nhớ một người không biết nhớ?
Nếu người ấy hiểu tôi đang khổ
Có phần tôi một chút nhớ nào không?

HM

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc