Home » Tin tức » Thơ

NÓN CHẢO

SUNday - 30/03/2014 23:21
NÓN CHẢO

NÓN CHẢONÓN CHẢO
 
        Thế Mạc

Hai tầu lá gồi thương nhau
Ép vào cho thành nón chảo

Sớp sơ, nắng táp, gió giật, mưa rơi
Chiếc áo lá tả tơi một đời
Câu hát ví đậy trong chiếc nón
Tình yêu mưa xói chân đồi
Duyên chao trong gian nhà thủng.

Nón chảo, áo tơi
Nghèo đen trang cổ tich
Mẹ quỳ xuống sinh con
Còn dấu mòn lõm đá
Miếng vải đụp gói tròn
Trẻ được sinh ra nằm trong nón
Mà thành Anh hùng non Tản...(1)

Nón chảo mờ dần trong trí nhớ
Chỉ còn trong nhà bảo tàng
Mẹ cha một đời tất bật
Một vầng trăng khuất mây!

...................................................

(1) - Sự tích Sơn Tinh được sinh ra ở đền Dội.

 

Author: Thế Mạc

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh