Home » Tin tức » Thơ

Ở NGÃ BA ÔNG ĐỒN

MONday - 21/09/2015 10:52
Đặng Đặng

Đặng Đặng

    Ở NGÃ BA ÔNG ĐỒN


Đặng Đặng
 
Dừng chân một chặng lữ hành
B
ất ngờ tôi bỗng gặp anh mé đường,
Chân què tay cụt mắt thương,
Lết lê lăn lóc dặm trường xin ăn.

"Người ơi cuộc chiến đã tàn"
"Được thua đã định
 
cơ hàn lắm thay"
"Xin thương cho tấm thân này"
"Giúp qua cơn đói đợi ngày tàn hơi...!"

Biết ngày binh lửa tơi bời,
Phải chăng anh dính đạn tôi thế này?
Thôi thì sống vẫn  là may,
Còn hơn khối kẻ bỏ thây sa trường.

Tôi còn chút phí đi đường,
Tặng anh qua một đêm sương ấm lòng.
Thắng rồi vẫn kiếp long đong,
Thì người bại trận còn mong ước gì?

Mong trời b
ớt giáng tai nguy, 
Mong người ngày một sống vì nhau hơn.
Mong sao Phật độ vua ban
Cho anh vợi bớt cơ hàn đắng cay.

Ngồi bên anh một phút này,
Tim tôi thêm mấy ngàn ngày đớn đau!
                                   
              
                     1989 - 1990


Tháng 5 - 2011 tôi có dịp trở lại ngã ba Ông Đồn ( Long Khánh), không thấy người thương phế binh này đâu nữa, chắc anh đã về cõi Phật hay nước Chúa. Cầu cho anh dù còn hay đã mất cũng đều được an bằng!


 

Author: Đặng Đặng

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc