Home » Tin tức » Thơ

TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

FRIday - 11/04/2014 01:26
Đinh Nam Khương - Quê Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội. Hội viên hội nhà văn Việt Nam.
TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI


TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

                     Đinh Nam Khương

Tháng mười khi gặt lúa xong
Còn trơ chân rạ với đồng - đồng ơi!
Lúa đi để lại tháng mười
Và cơn gió thổi rỗng trời ở trên!...

Trời cao - bỗng vút cao thêm
Bâng khuâng!... Vì hẫng chân đêm mất rồi
Gặt xong - còn gốc rạ thôi
Và bao nhiêu dấu chân người mới nguyên.

Giữa đồng tôi đứng lặng yên
Chân tôi chân rạ sát liền bên nhau
Nghe trong những vũng chân trâu
Tiếng chân con nhái đạp màu đất non.

Biết rằng sự sống mãi còn
Bánh chưng vuông bánh dầy tròn là đây
Cho dù bão tốc chân mây
Cũng không tốc nổi đường cày của tôi.

Ngày mai từ dấu chân người
Mầu xanh lên ... với chân trời mở ra!...


 

Author: Đinh Nam Khương

Source: Hoa đá trước heo may - Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2011

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh