Home » Tin tức » Thơ

TỰ THÚ

MONday - 06/07/2015 06:32
Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường

           TỰ THÚ

                  Phạm Xuân Trường
 

Thế là lại một ngày trôi
Sáng lê la sáng, trưa ngồi trà trưa
Mải vui trong kiếp sống thừa
Câu thơ dụi mắt lúc vừa tàn canh
Ưu tư còn chút để dành
Thật thà tiêu mãi cũng thành ba hoa
Tự mình chia nhỏ mình ra
Một phen đối mặt chính, tà, vàng, thau
Tình người thì trắng phau phau
Sao tim vắt kiệt vẫn giàu buồn vui?
Đắng xưa quen miệng gọi bùi
Trời hanh hao nắng bảo sùi sụt mưa
Điêu ngoa đánh chết không chừa
Bạn thì lắm bạn mà thưa thớt lòng
Gục đầu thú tội tưởng xong
Dây đời vẫn thít một vòng kim cô

 

Author: Phạm Xuân Trường

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh