Home » Tin tức » Thơ

VỢ GIẬN

SATurday - 23/08/2014 16:52
VỢ GIẬN

VỢ GIẬN

       

      VỢ GIẬN
 
                Kiều Cao Lâm

Bà ơi tôi chót lỡ lời
Thế mà bà nỡ giận tôi mấy ngày
Lợn gà có tội chi đây
Chịu oan chúng bị suốt ngày rầy la?
Tôi đi rửa bát quét nhà
Cơm canh tươm tất để bà nguôi nguôi
Sông còn có lúc đầy vơi
Trăng kia tròn khuyết nữa tôi với bà!
Bây giờ con cháu ở xa
Tôi cô đơn vậy chắc bà thì không?

Xem ra bà đã xuôi lòng
Lườm tôi bà mắng rõ ông... thật là...

Author: Kiều Cao Lâm

Source: Xứ Đoài - Nxb Thời đại - 2013

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh