Home » Tin tức » Thơ

XIN ĐỜI MỘT ĐÓA MONG MANH.

THUrsday - 03/03/2016 23:59
XIN ĐỜI MỘT ĐÓA MONG MANH.

XIN ĐỜI MỘT ĐÓA MONG MANH.

XIN ĐỜI MỘT ĐÓA MONG MANH.

                         
 Minh Ngọc

 

Xin đời một đóa mong manh
Nắng mưa
Bạc bẽo

Chòng chành
Sá chi
Vẫn buồn vui của đương thì
Ngày mai dẫu tận...
Trách gì cao xanh
Mơ hồ trong cõi hư danh
Cho đời một thoáng lòng lành
Thế thôi.


 

 


Author: Minh Ngọc

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc