SỰ LỢI HẠI CỦA NGOẠI NGỮ

SỰ LỢI HẠI CỦA NGOẠI NGỮ
Có một chú mèo chỉ say mê học võ mà không chịu học ngoại ngữ
Sự lợi hại của ngoại ngữ
Có một chú mèo con suốt ngày chỉ say mê luyện tập võ nghệ mà không để ý gì đến môn học ngoại ngữ. Các tư thế và động tác vồ chuột ở mọi nơi, mọi địa hình chú ta đều luyện tập rất thành thục. Một hôm chú mèo con đuổi một con chuột chui vào trong một cái hang. Đã kiên nhẫn chờ khá lâu rồi mà chuột ta vẫn không chịu ra. Khi ấy mèo thầy nhẹ nhành tiếp cận gần miệng hang, rồi giả làm tiếng gà con kêu lên chiếp chiếp. Chuột ở trong hang nghe tiếng gà con kêu tưởng rằng mèo bỏ đi rồi, ở ngoài hang đang có gà con nên ra để bắt. Phốc một cái, mèo thầy đã bắt gọn được con chuột này rồi quay sang nói với chú mèo con rằng: Bây giờ thì đã biết sự lợi hại của môn ngoại ngữ chưa?

Phạm Duy Trưởng


Author: Phạm Duy Trưởng