TÁO TA!

Thơ: Hải Minh


Ngày mai Táo lên chầu giời
Đừng quên tôi dặn dững nhời tối qua

Thiên đình na ná xứ ta
Người tốt cũng lắm quỷ ma cũng nhiều
Tiên nữ nói thách, cân điêu
Thánh thần tham nhũng bao nhiêu cho vừa?
Thẻ bài, tước phẩm bán mua
Đã lên chốn ấy không đùa được đâu
Nhiều thằng đội mũ đeo râu
Thái Sư ra phết - mà sâu đầu đàn
Người thân chả khuyên chả gàn
Khi lôi ra sáng mới vàng mắt ra...


Ngọc Hoàng hỏi nước Việt ta?
Cứ tâu thật không ba hoa tô hồng
Nào biệt phủ, nào nợ công
Rồi tiền dầu khí Biển Đông tơ hào...
Có gặp Bắc Đẩu, Nam Tào
Lì xì hai gói thuốc lào - thơm râu
Thẳng lưng dõng dạc mà tâu
Vì dân có nhảy vạc dầu cũng cam
Khi nào rã đám - về làng
Tôi khao thịt chó mềnh màng thơ ca.
HM