THI NHÂN NHỚN

Hình minh họa

Hình minh họa

Thơ của Hải Minh


Ngồi trước màn hình máy tính
Mông lung chẳng biết viết gì
Chả dại dây vào chính trị
Sểnh mồm - nó xách cổ đi
*
Hay ta tập làm thi sĩ
Viết thơ ca ngợi Ba Vì?
Xứ Đoài ai mà chẳng biết
Có ông đánh hổ - lạ gì!
*
Tình yêu - đúng rồi - hí... hí...
Bao nhiêu người khoái món này
Sẽ có chia tay - năn nỷ
Ôm hôn - mũi dãi - lâm ly...
*
Vợ, con đến ngày mát mặt
Nhà ta mả phát... thi nhân
Bá ngọ - con mẹ đồng nát:
"Ông ơi - nghìn mấy một cân!"

HM