HẢI ĐẢO QUÊ HƯƠNG

HẢI ĐẢO QUÊ HƯƠNG
         HẢI ĐẢO QUÊ HƯƠNG

                             
 Trần Sửu

Một chút tình riêng giữa Cát Bà
Đôi dòng trải ý tới ngàn xa
Thiên nhiên mến mộ trao châu báu
Tạo hoá ưu tiên biếu ngọc ngà
Ngắm biển nhìn thuyền tâm phóng khoáng
Con người mảnh đất ấy hào hoa
Vài câu gửi lại miền quê đảo
Giữ chặt nguồn khơi của nước nhà.

 
                 HOẠ Y ĐỀ 

                         
 Hà Quang Đình

Gia đình hội tụ mấy ông bà 
Du lịch mùa hè xứ biển xa 
Tắm biển vờn phao nơi phú quí 
Đu thuyền rỡn sóng chốn châu ngà 
Mây trời êm dịu phơi nhung lụa 
Sóng nước dập dờn trải gấm hoa 
Đất nước quê hương đồng vững trí 
Yêu thương Hải đảo nước non nhà.

 

Author: Trần Sửu