BÊN ĐỀN BÀ KIỆU

BÊN ĐỀN BÀ KIỆU
BÊN ĐỀN BÀ KIỆU

             
  Hoàng Diệp

Mãi chảy xuôi thời gian
Đồng hồ thì đếm ngược
Bên trái bom ba càng
Muốn lao về phía trước.

Nét chữ kín trời xanh
Lòng hồ Gươm cạn mực
Tô Thê Húc Thêm son
Liễu ven hồ... Vẫn mướt.

 
Thấp thoáng hồn quốc ngữ*
Bên lư trầm tỏa hương
Thấy bóng đoàn cảm tử 
Tràn qua khắp phố phường.

Đền thiêng mưa xuân bay
Ngừơi bên người :Cầu ước
Có tiếng trẻ đâu đây...
Ơ! Đồng hồ đếm ngược.


 

Author: Hoàng Diệp