BUỒN

BUỒN
BUỒN

Buồn !
Chẳng biết trốn 
vào đâu ?

 
Mưa giăng 
vạn 
mối tơ sầu
ngổn ngang

Náu mình 
trong 
giấc mơ hoang

Giấc nào
cũng thấy 
mênh mang là buồn …


 

Author: Mùa Thu Vàng