CÂY ĐA

Tác giả Vũ Xuân Hồng

Tác giả Vũ Xuân Hồng

Thơ của Vũ Xuân Hồng
CÂY ĐA
 
Cây đa cổ thụ giữa đồng
Thần nông may mắn đứng trông mùa màng
 
Cây đa cổ thụ đầu làng
Tiên ông canh giữ thần hoàng bình yên
 
Cây đa cổ thụ chùa chiền
Khí thiêng hội tụ về miền tâm linh
 
Cây đa cổ thụ sân đình
Ông tơ bà nguyệt kết tình lứa đôi
 
Cây đa xanh giữa chuyện đời
Trao hồn làng nước cho người đời sau..
Vũ Xuân Hồng