CÂY THẾ VÀ SEN

Sen trắng

Sen trắng

Thơ của Khuất Quang TháiUốn thân tráo trở đông đoài

Vặn như rồng rắn giương oai thế thần

Ngàn năm nhật nguyệt xoay vần

Sen ơi!

Sao cứ trắng ngần ngó xưa?


Khuất Quang Thái