CHỢ

CHỢ
          CHỢ

               
Nguyễn Lâm Cẩn

Theo dòng cập mạn về xuôi
Ai ai nặng chuyến
Còn tôi
Nặng lòng !
Chợ thơ 
Lắt lẻo hàng rong
Cợ đời
Thật giả hàng trong, hàng ngoài
Chợ người
Rớt giá
Kêu ai
Tiểu nhân đắc ý
Hiền tài ẩm ương !
Bán mua cái chợ học đường
Ông Nghè phết giấy
Quan trường vênh vang
Thịt xôi núp bóng đình làng
Quỷ ma khoác áo nghênh ngang giữa đời !
Dòng sông vẫn thản nhiên trôi
Ta con sào ngược 
Oằn đời… mà đau !
Bao nhiêu chợ
Bấy sắc màu
Lắng nghe thiên hạ
Hè nhau
Bán trời !
                 

                    2007

 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn