CỐ HƯƠNG

Gái Sơn

Gái Sơn

          CỐ HƯƠNG
 
Hải Minh

Có một Sơn Tây xưa cũ
Muôn năm ngự trị nơi tôi
Lá bàng đỏ hơn mầu ngói
Thời gian loang vết tường vôi

Thanh bần trải đều phố nhỏ
Ngõ sâu mái lá liêu xiêu
Ban mai giáo đường -chuông đổ
Linh Sơn -chuông thỉnh gọi chiều

Con gái Sơn Tây làm điệu
Nghiêng che nón mới quang dầu
Tóc dầy như mây Non Tản
Ngọc lan trắng muốt cài đầu

Thời gian như dòng nước chảy
Đá ong Thành Cổ lên mầu
Lục bình tím chiều gọi nhớ
Người xưa ,bạn cũ giờ đâu ?

Man mác nỗi niềm - hoài cổ
Lại thương Chợ Nghệ ngày xưa
Chẳng bán chẳng mua -cũng đến
Nhớ mong nói mấy cho vừa !
 
 
 

Author: Hải Minh