CÚN ƠI

Đưa dâu

Đưa dâu

                       CÚN ƠI!


        Từ ngày con về nhà chồng

Buồn vui mẹ trải tấm lòng đôi nơi

        Sông dài biển rộng con ơi

Giang sơn riêng gánh chợ đời rủi may.

 

        Con ơi hạt bụi mưa bay

Trồng cây chăm bón mong ngày đẹp bông

        Mồ hôi tưới hạ sang đông

Nắng mưa dưới bãi trên đồng đó con.

        Bàn chân vẹt lối sỏi mòn

Nâng niu chăm bẵm gót son má hồng.

 

        Nhớ con nhà vắng rộng không

Sớm trưa lầm lũi lưng còng gối đau.

        Tay run tưới lệch hàng rau

Chuồng heo mối đắp, gốc cau thư buồng.

        Đêm dài nghe dế kêu suông

Ngày qua còn đọng trước gương tiếng cười.

 

        Buồm căng vững lái ra khơi

Thấp kê, lệch đệm, nợ đời trả vay.

        Cho dù muối mặn gừng cay

Ấm êm lòng mẹ vơi đầy... Cún ơi!


Author: Vương Duy Miên