CUỐI HẠ

CUỐI HẠ
           CUỐI HẠ 

                 
  Đỗ Thủy 

Cuối hạ rồi ! Thu gọi lá vàng rơi 
Nghe tiếc nuối một khung trời hạ thắm 
Nghe như vẫn còn đây bàn tay nắm 
Mình bên nhau say đắm thuở mặn nồng 

Cuối hạ chợt mưa giăng bão trong lòng 
Từng cơn gió xoáy trong miền khát vọng 
Từng bước chân xa dần nơi cõi mộng 
Từng giọt sầu xao động... tủi hờn rơi !

Cuối hạ buồn mưa ngâu mãi trắng trời 
Đường lênh loáng đăng khơi tình trỗi giấc 
Đường tương lai còn chìm trong khổ, hận 
Còn mong chi tia nắng lạc hong mùa 

Em ngậm ngùi đưa tay hứng hạt mưa 
Phả lên mặt để xua đi nỗi khát 
Sao chỉ thấy vị mặn mòi , đắng chát 
Em mệt rồi ! buông tất thảy ... vào mưa !


                             
    2/8/2017 


 

Author: Đỗ Thủy