GỬI NỮ SĨ BÌNH DƯƠNG - NGUYỄN KIM HOA.

Nồng nàn như môt bờ môi..rất gần

Nồng nàn như môt bờ môi..rất gần

GỬI NỮ SĨ BÌNH DƯƠNG - NGUYỄN KIM HOA.

                                         
 Hải Minh

Chị làm dâu Xứ Đoài không ?
Để Em đi bứt tơ hồng kết hoa.
Một miền Núi Tản Sông Đà
Bốn mùa mây trắng nõn nà bình yên

 
Tháng ba cháy đỏ mộc miên
Tháng mười vàng giát Tản Viên dã quỳ
Gió đại ngàn mãi thầm thì
Kể bao giờ hết sử thi Xứ Mường ?

Những chiều bảng lảng khói sương
Nghe Linh Sơn Tự thỉnh chuông thanh bình
Làng quê cong vút đao đình
Mơ hồ không nhớ tuổi mình bao nhiêu ?

Đá ong trầm tích rong rêu
Giấu trong mình biết bao nhiêu chuyện đời
Phượng đang đơm lửa giữa trời
Nồng nàn như môt bờ môi..rất gần


 

Author: Hải Minh