GỬI SƠN TÂY

GỬI SƠN TÂY
 

 GỬI SƠN TÂY

             Bế Kim Loan

Dẫu biết là tái ngộ
Sau nhưng ngày đi xa
Nhưng cồn cào nỗi nhớ
Cứ chiều về tôi qua

Nơi ấy giờ Sơn Tây
Bụi chiều vào ngõ nhỏ
Tôi phủi qua bàn tay
Những buồn vui buốt giá.

Phố thành lung linh quá
Thương thương hoài Sơn Tây
Em bỗng là cỏ lạ
Đi men trong chiều say...








 

Author: Bế Kim Loan