KHẼ KHÀNG THU

Thu đến

Thu đến

KHẼ KHÀNG THU
 
Nguyễn Thị Tuyết


Hình như lá cũng hao gầy
Hình như nắng cũng hây hây nhuốm vàng
Hình như gió bớt lang thang
Chỉ riêng Cúc đứng dịu dàng khép duyên

Ơ kìa ! Tà chéo lật nghiêng
Nõn nần từ thuở tận miền thiên thai
Khỏa trăng buông lọn tóc cài
Đã nghe nưng nức hương nhài động đêm

Hình như trời lại cao thêm
Đêm nay mây bỗng xanh hơn thế này!
Khẽ khàng thu chạm lòng tay
Ấp lên môi má dầy dầy những trăng.


 
 
 
 

Author: Nguyễn Thị Tuyết