KIẾP NGƯỜI…!

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn tại cuộc sinh hoạt thơ trên quê huong cố thi sỹ Tản Đà

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn tại cuộc sinh hoạt thơ trên quê huong cố thi sỹ Tản Đà

                KIẾP NGƯỜI…!

                         
Nguyễn Lâm Cẩn

Tương lai ắp một gánh đầy
Còng lưng thân phận hao gầy áo cơm
Ông cha khô đét rạ rơm
Cháu con đeo đẳng phận Bờm quạt mo

 
Ruộng vườn kẻ đạc người đo
Thăng trầm mấy cuộc cốc mò cò xơi
Bàn chân tứ tán nơi nơi
Xác xao đồng rụng đồng rơi bốn mùa

Chợ giời cắt cổ bán mua
Đồng tiền xương máu trò đùa thế gian
Lạy giời lạy Phật kêu van
Tờ kinh nặng vía lầm than kiếp người.

                               
 Hà Nội, 7-6-2016


 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn