Lọc qua

Thơ Khuất Quang Thái

Lọc qua một kỷ niệm buồn
Thân thơ ai biết ngọn nguồn nơi đâu
 
Lọc qua tháng bảy trời ngâu
Trái ngang, tình… có từ lâu lắm rồi
 
Lọc qua muôn giọng chào mời
Nghe ra chân thật
Người ơi…
Đâu nhiều!
 
Lọc qua chìm nổi đời Kiều
Nếu không loạn lạc
Tình yêu có thành?
 
Lọc qua cái sự chẳng đành
Cao kia vẫn cứ
Thẳm xanh lòng giời
 
Lọc câu thơ đọng giữa đời
Bùa mê, ai thả chơi vơi cõi tình
 
Lọc qua đây đó u-minh
Bao giờ cho được
Chúng mình vừa đôi
KQT