MỒNG 5 TẾT KỶ DẬU 1789

Thơ: Phạm Văn Dương


Long Thành chiến lũy khói còn vương
Trăm họ hò reo đón chật đường.
Hoàng đế oai nghiêm ngời lẫm liệt
Quân dân rạng rỡ đậm thân thương.
Xuân về đất cũ tràn tia nắng
Tết đến quê nhà hết giọt sương.
“Nước Việt anh hùng là có chủ
Trời nào sao nấy” *sáng vầng dương.
PVD