NGÃ BA HẠC

Hội đua thuyền trên Ngã ba Bạch Hạc

Hội đua thuyền trên Ngã ba Bạch Hạc

         NGÃ BA HẠC
 
                    
Vương Duy Miên
 
Bát ngát trời mây dập dềnh con sóng
Căng má hồng em gió nắng xôn xao
Con nước đa tình ngàn năm hôn mãi
Đắm đuối trong nhau hạnh phúc vỗ bờ
 
Hạc trắng chao nghiêng là thực hay mơ
Cho sóng sánh hương đời rót mật
Ngã ba Hạc  - sao giờ mới gặp
Vẫn rạo rực tim thao thức chờ mong.
 
Chiều tím buông cánh vạc xuôi dòng
Trôi về đâu hỡi đôi bờ trăng thức?
Phù sa lắng mang ngọt lành cho đất
Nhung nhớ đầy vơi ngút ngát chân trời…
 
Neo hồn tôi – Ngã Ba Hạc – người ơi!

Author: Vương Duy Miên