NGÀY XUÂN BÊN MỘ TÚ XƯƠNG

NGÀY XUÂN BÊN MỘ TÚ XƯƠNG
NGÀY XUÂN BÊN MỘ TÚ XƯƠNG

                       
 Phạm Ngọc Vĩnh
 

Bần thần bên mộ Tú Xương
Khói loang trầm mặc vấn vương mặt hồ
Sương dăng trắng xóa ven bờ
Âm vang Sông Vị vương tơ cõi lòng
 
Vẳng đâu đây ếch kêu đồng
Mưa bay lặn lội mom sông thân cò
Trăm năm như vẫn bây giờ
Hồn thơ khắc khoải đôi bờ nhân gian
 
Đường thành nắng dội mưa chan
Phủ buông cát bụi bạt ngàn dấu chân
Buổi đi xa lúc về gần
Lời xưa tỏ lối thanh tân thế thời
 
Câu thơ khắc cốt để đời
Hậu sinh vấy rượu phụng người cổ xưa
Sự đời bến gió sông mưa
Đò chiều mắc cạn đò trưa vướng dòng
 
Tìm hoài chi giữa mênh mông
Ếch đâu gọi bạn mà trông xa mờ
Ngày xuân đứng giữa đôi bờ
Biết sao ai ngóng ai chờ cùng ai
 

Công viên - Sông Vị lay bay
Xuân xưa dăng bóng xuân nay gọi dòng
Hồn thơ đẫm tận đáy lòng
Xót đời thương vợ chất chồng hồn thơ
 
Xuân về dạo bước thẫn thờ
Não nề tiếng ếch bóng mờ đò xa
 
 
 

Author: Phạm Ngọc Vĩnh