NGƯỜI ĐI

NGƯỜI ĐI
               NGƯỜI ĐI

                   
Huyền Thanh

Hoa sưa phủ trắng tóc thề 
Người đi có nhớ đường về hay không?
Đêm đêm tay bế tay bồng
Ầu ơ tiếng mẹ ngóng trông mỏi mòn

 
Chàng đi thiếp dạ héo hon
Nơi đây hoa nở không còn sắc xuân.

                             
    23/3/17 


 

Author: Huyền Thanh