NHẮN NGƯỜI TRẨY HỘI

Suối Yên

Suối Yên

      NHẮN NGƯỜI TRẨY HỘI

              Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Người về Hương Tích hành hương
Áo the vén khéo kẻo vương mái chèo,

 
Đò đưa bến Đục trong veo
Dao cau ai liếc cắt vèo tà bay!

Nam Thiên Đệ Nhất động mây
Chuông ngân kỳ vọng khuyết đầy thinh không...

Trống chiêng hồn đá phiêu bồng
Trắng rừng mơ, rối bòng bong lối về

Ngang trời suối Yến thuyền mê
Vàng tan nẫu mảnh trăng quê…Hỡi Tình!

Lén em trẩy hội thình lình
Bảo sao bùng lửa đốt mình...khét đêm!

*****
Mùng 6 Tết Bính Thân

Author: Nguyễn Hoàng Kim Oanh