NÚI CÔ TIÊN

NÚI CÔ TIÊN
NÚI CÔ TIÊN
            
     
Nàng về Thượng giới khi nao*
gửi trần gian
cặp trái đào mởn xanh

nhũ thiêng
bầu sữa ngọt lành
mênh mang tình Mẹ
ru lành trần gian…

trời mênh mang
đất mênh mang
muốn thành mây mãi lang thang chốn này 
dùng dằng…
em níu bàn tay
đi anh
kẻo sắp cạn ngày

Núi ghen?


Quản Bạ- Hà Giang
------------------------------------------------------NÕN XUÂN

Áo mây
gió cởi bất ngờ
giữa thung xanh
nhú đôi gò mướt xanh

áo ai hờ hững mong manh
gió tinh nghịch…
níu mắt anh chạm vào…

trời thì ngăn ngắt tầng cao
mây thì nõn thế
lẽ nào…
nõn ơi…

Đường lên thăm thẳm Cổng trời
Lộc xuân cởi nõn nói lời người xuân.


Núi Cô Tiên - Quản Bạ - Hà Giang
 
Bành Thanh Bần
---


Mời xem video

Author: Bành Thanh Bần