THƠ YẾT HẬU

Thơ: Phạm TháiYẾT HẬU


Sư:
Chơi xuân kẻo nữa già,
Lâu nay vẫn muốn mà,
Mời vãi vào nhà hậu,
Ta!
***

Vãi:
Đã mang tiếng xuất gia,
Còn đeo thói nguyệt hoa,
Sư mô đâu có thế,
Ma!
***

Sư:
Quy y bảo chẳng nghe,
Chủng chẳng có phen què,
Ở chùa ăn hại oản,
Về!
***

Vãi:
Đầu trọc tếch, nhẵn cừ,
Trông mặt khéo là như,
Tu hành đâu có thế,
Hư!
***

Tiểu:
Thấy sự nực cười thay!
Sư ghẹo vãi ban ngày.
Vãi chẳng nghe sư giận,
Hay!
***

Sư:
Chú tiểu thực là ngoan,
Đã bảo chớ nói càn,
Mai cho nhiều oản chuối,
Van!
***

Tiểu:
Sự biết một mình tôi,
Làng biết nữa đi đời,
Đã van không nói nữa,
Thôi!