TRỜI ĐẦY

TRỜI ĐẦY

    TRỜI ĐẦY

                     Hải Minh 
 
Em -cuối mùa nhan sắc
Hương lửa chưa tàn phai
Trái chín căng -viên mãn
Thoang thoảng mướt hoa nhài
**
Tôi đã qua tuổi mộng
Đời nhầu vết chân chim
Chuyện xưa không chịu cũ
Giục con tim đi tìm
**
Gặp nhau mùa mưa bão
Mây vần vũ -mịt mù
Ánh chớp hình dấu hỏi
Gọi sét phá ngục tù
**
Trời cho em xinh đẹp
Gặp -để đầy đọa tôi
Trời bắt tôi đa cảm
Nên đơn phương -một đời