TRUNG HOA

!

TRUNG HOA

                Nguyễn Trung Sơn

Ta từng yêu Trung Hoa
Cơn “cuồng trăng” Lý Bạch
Rùng rùng… cổ thành trống thúc
Vằng vặc lòng trung nghĩa Quan Công
Ta xốn xang
Gót hài em
Liêu xiêu bóng nguyệt
Đêm Tô Châu. Đêm Tô Châu…
Ta từng yêu
Trung Hoa
*
Đêm Sam 3
Nằm lại Bằng Tường
B52 rải thảm Chi Lăng
Mấy chục năm sau: Ta hiểu
Chu gắp gà tần mời Kít- Xinh-gơ
Cuộc đi ngầm thế kỷ
Hạm đội Mỹ
Nằm im
Hoàng sa thất thủ!*
Ta ngồi ngâm Đường thi
Khóc cùng người ly biệt
Cứ ngỡ mình Trang Tử
Đêm nằm mơ Điệp Hoa
Ta từng yêu…
Trung Hoa
*
“Xếnh Xáng” (1) cởi trần, áo vắt
Mắt trợn trừng: Tả tả Việt Nam
“Xếnh Xáng ” áo chàm, khuy sờn, quần cộc
Dáng cái bang, gào thét kiểu cái bang
Ào biển người, xủng xoẻng. Vị Xuyên
Tả, tả
Phải dạy ngay… tiểu bá
*
Ta nghĩ gì ? Trung Hoa!
Khi nợ máu, chưa quên nợ máu
Những người trai chết trẻ, chết oan khiên?
Tư Mã Thiên ơi!
Sử cũ rách, có bồi thêm vẫn rách
Chẳng trang, dòng nào, oán hận nguôi quên!
*
Ta yêu Trung Hoa có Tây Thi và Đỗ
Có Tây Hồ mênh mang sóng vỗ
Ta nện gót, sân Thiên An Môn máu đổ
Căm lũ cái bang. Lũ sài lang
Cẩu tặc…
*
Biển Đông dậy sóng
Rồi.
Vòng “kim cô” bốn tốt
Thít.
“Bốn phương vô sản”
Có còn anh em?
*
Ta nghĩ gì… Trung Hoa?
-------------
(1)Xếnh xáng: Tiên sinh
 

Author: Nguyễn Trung Sơn