TỰ NHIÊN

Lễ hội Chử Đồng Tử ở xã Tự Nhiên - Thường Tín

Lễ hội Chử Đồng Tử ở xã Tự Nhiên - Thường Tín

         TỰ NHIÊN

                   Nguyễn Thị Mai
 
Tự nhiên ta đến chốn này 
Sông trong, nước mát, ngất ngây bãi bờ 
Tự nhiên duyên nợ tứ thơ 
Bởi tình yêu của người xưa gọi mời 
Tự nhiên cây gạo nghìn đời 
Hiện ra... 
            Cháy đỏ khoảng trời ta đi 
Người ơi ràng buộc mà chi
Sông trong ngại tắm còn gì Tự Nhiên?
 

Author: Nguyễn Thị Mai