UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG

UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG
      UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG

       
    Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Đếm Sao, nhiều quá Trăng ơi!
Thương thay ngọc vỡ tan rơi mạn thuyền.
Rượu nồng chia giọt truân chuyên
Dốc tâm can, cạn nỗi niềm, nghe Trăng!

Chén hài vẽ bóng dung dăng
Chén bi gõ đá tiếng văng vọng ngàn...
Lưng chừng đời gió than van
Nghiêng sông rót nỗi nhân gian não nề...
Nâng ly nhé! Hỡi đê mê!
Chỉ xin đừng khóc tái tê...cũng cười.

Cầm Trăng ai liệng ngang Trời
Đêm say ta hóa kiếp Người thinh không.


 

Author: Nguyễn Hoàng Kim Oanh