Truyện Kiều xác lập kỷ lục thế giới

Tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du vừa được tổ chức Liên minh kỷ lục thế giới xác lập là "Tác phẩm văn học tạo nên nhiều kỷ lục quốc gia nhất".
Truyện Kiều xác lập kỷ lục thế giới
Kỷ lục này được Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới xác lập vào đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du và lễ vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du diễn ra trên toàn thế giới.
Theo đánh giá của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới, Truyện Kiều là một kiệt tác văn học đã chinh phục các thế hệ công chúng trong hơn 200 năm qua. Tác phẩm này cũng được chuyển ngữ sang hơn 20 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới như tiếng Anh, Nga, Pháp… với trên 35 bản dịch.
Trước đó, Truyện Kiều được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập tới 26 kỷ lục quốc gia. Đây cũng là tác phẩm có nhiều kỷ lục quốc gia nhất Việt Nam. Trong đó có nhiều kỷ lục đặc biệt như: thi phẩm đã đưa tác giả lên hàng Danh nhân Văn hoá thế giới; quyển truyện thơ duy nhất không viết ra để bói mà được nhân dân dùng để bói, tạo nên hiện tượng bói Kiều; quyển sách tạo ra hiện tượng độc đáo “Vịnh Kiều”, tác phẩm tạo ra nhiều câu đố nhất...
Dự kiến, kỷ lục thế giới này sẽ được Liên minh Kỷ lục Thế giới trao trong Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 31 diễn ra vào tháng 3/2016 tại Việt Nam.
Nguyễn Loan