Home » Tin tức » Thơ

TÌM BẾN XƯA

SATurday - 05/07/2014 05:07
TÌM BẾN XƯA

TÌM BẾN XƯA


TÌM BẾN XƯA

Đường về tìm lại bến xưa
Triền đê lối xuống đò đưa…đâu rồi
Đoài- Đông cầu vắt đơn côi
Về sang sao khác cái thời đò đưa

Trâu bò chưa hẳn cày bừa
Dồn điền đổi thửa…dễ vừa ý nhau ?
Đồng xanh nham nhở sắc màu
Lá trầu đành nhạt duyên cau tháng ngày

Ồn ào nhân quả, trả vay
Đình chùa xây lại khói xoay sớm chiều
Bàng hoàng… kẻ sửa truyện Kiều*
Tự khen: dễ hiểu hơn nhiều nguyễn Du!

Mùa thu, sao loạn tiết thu
Mấy cơn bão muộn, mây mù …chưa tan
Tháng ngày bệnh dịch tràn lan 
Sao người treo ấn từ quan trễ tràng ?

Bao giờ tiết thuận xuân sang ?

Khu
ất Quang Thái

*Tác giả : Đỗ Minh Xuân đã chữa, thay thế khoảng 1/3 chữ nghĩa của truyện Kiều và tự khen dễ hiểu và hay hơn Nguyễn Du (NXB VHTT ) và được giáo sư Vũ Khiêu , tán dương…

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh