Home » Tin tức » Đàm luận

Ngả sang NATO, Moldova sẽ theo vết xe đổ Gruzia-Ukraine?

TUEsday - 10/05/2016 12:51
Moldova hiện đang bị lôi kéo cắt đứt quan hệ với Nga, theo về với NATO. Nếu đi theo con đường này, Moldova có thể sẽ biến thành một “Ukraine mới”.