Home » Tin tức » Thơ

DẠI YÊU

SATurday - 02/01/2016 19:30
!

!

Thơ của Đặng Xuân Xuyến


Thôi nào
Thêm một đêm nay
Gót hồng lạc bước đẫy ngày với xưa
Xin đừng rũ vội áo mưa
Để tôi vét chút hương thừa kẻo rơi.


Niềm vui dẫu chỉ nửa vời
Có sao đâu?
Vẫn
Cứ ngời ngợi hương!
Chẳng cần người nhớ người thương
Chỉ tôi
Chín nhớ
Mười thương
Đủ rồi.


Chấp chi miệng lưỡi người đời
Dại yêu
Chuốc tiếng ngu đời
Chẳng sao!
*.
Hà Nội, đêm 13 tháng 02 năm 2015
Đặng Xuân Xuyến
 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh