Home » Tin tức » Thơ

VỚI XUÂN

TUEsday - 01/03/2016 18:20
Huệ Thanh

Huệ Thanh

              VỚI XUÂN

               
  Huệ Thanh

Xuân về thao thức đêm đêm
Biết lòng bên ấy cũng mềm đấy thôi
Bởi sông bờ phải tách đôi
Bởi sâu thăm thẳm nên đời mò kim
Bâng khuâng bới gió để tìm
Bao nhiêu kỷ niệm đắm chìm nhân gian
Thương nhau nén chặt tâm can
Cạn mùa đông ,sẽ nồng nàn với xuân


Author: Huệ Thanh

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh