Home » Tin tức » Thơ

ĐẠO VÀ ĐỜI

THUrsday - 27/11/2014 10:56
ĐẠO VÀ ĐỜI

ĐẠO VÀ ĐỜI

ĐẠO VÀ ĐỜI

Khuất Quang Thái

Bảo rằng: “sắc sắc- không không”! 
Sao nhân gian vẫn xúm đông giật giành?
Cướp cái lợi, đoạt cái danh...
Nên bao cái mặt...hủy thành bấy lâu
Bảo: “Như Lai chẳng về đâu”!
Sao hương khói quyện...người cầu chưa thôi?
Biết bao cái sự...đã rồi!
Như mây đen- trắng giữa trời tụ tan
Chuyện xưa...quen giở ra bàn.


 

Author: Khuất Quang Thái

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

Quảng cáo2
Cá cảnh