Home » Tin tức » Thơ

TỰ TÌNH

FRIday - 01/05/2015 07:03
TỰ TÌNH

TỰ TÌNH

                  TỰ TÌNH

Đi qua muôn nẻo đường đời
Nay về tìm lại một thời còn không
Cuối chiều trời nghẽn cơn giông
Đầu đông cải đã trổ ngồng vàng mơ
Ngồi buồn gom những vẩn vơ
Giếng làng ai thả câu thơ lạc vần
Bởi ham mộng tưởng phù vân
Mà nay thành kẻ lưu thân xứ người
Đầu cành lộc chửa đâm chồi
Đã nghe chim sáo hót lời quả ngon
Bao năm xuống bể lên non
Bàn chân giẫm phải lối mòn ngày qua
Thương mình rồi lại trách ta
Cái gần thì mất cái xa thì còn 

Author: Đào Trọng

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc